Machine Learning with Python Kursu

Machine Learning with Python Kursu – 4 Aylıq Təlim Proqramı

Python proqramlaşdırma dili ilə Machine Learning (maşın öyrənməsi) kursu sizə proqramlaşdırmanın əsaslarından başlayaraq, Web scraping, Riyaziyyat, SQL, Machine Learning alqoritmləri, Feature Engineering kimi gərəkli mövzular öyrədir və tam sıfırdan başlayanlar üçün uyğun təlimdir.

Machine Learning with Python kursu nə öyrədir

 • Python əsasları
 • ML üçün əsas SQL kommandları
 • Maşın Öyrənməsi üçün Riyaziyyat: Xətti Cəbr, Matrislər, Statistika bu modulda əhatə olunur. 
 • Məlumat sızması olmadan məlumatların hazırlanması
 • Maşın Öyrənməsi üçün Advanced Feature Engineering
 • Supervised and unsupervised yanaşmalar
 • Maşın öyrənmə problemləri (məsələn, reqressiya, təsnifat, klasterləşdirmə)
 • Maşın öyrənmə alqoritmləri (məsələn, xətti, K-ən yaxın qonşular, K-vasitələr, Ağaclar)

Machine Learning kursu with Python kursu təklif edir:

 • Peşəkar Machine Learning mühəndisindən öyrənmək
 • Praktiki ML layihələri ilə işləmək
 • Hər dərsdən sonra intensiv tapşırıqlar
 • Modullarda GitHub üçün layihə işləri
 • Karyera inkişafı dəstəyi
 • +100 saatlıq dərs proqramı
 • Daimi texniki və konsultativ dəstək
 • Onlayn qoşulma imkanı
 • Rəsmi Məzun Diplomu

Nicat Zeynalov

Machine Learning with Python kursu proqram rəhbəri

Nicat Zeynalov çoxşaxəli, AWS və Google Sertifikatlı Maşın Öyrənmə Mühəndisidir. ML alqoritmlərinin inkişaf etdirilməsi, tətbiqi, alqoritmlərin nəticə çıxarma məntiqləri üzrə təcrübəsi mövcuddur.

Hazırda Azerconnect şirkətində Machine Learning Mühəndisi olaraq çalışır. Proqnozlaşdırılan modelləşdirməyə (Predictive Modelling) əsaslanan Machine Learning həlləri üzrə +3 illik proqramlaşdırma təcrübəsinə malikdir.Machine Learning with Python Kursu Sillabusu

7 modul • Github layihələr • +100 saat dərs

 • Introduction to Python
 • Data Structures in Python
 • Python operators
 • Loops (for, while)
 • Functions
 • Web scraping
 • Regular expressions
 • Writing and reading files
 • Introduction to OOP
 • Introduction to Linear Algebra
 • Numpy arrays
 • Vectors and Vector Arithmetic
 • Matrices and Matrix Arithmetic
 • Types of Matrices
 • Matrix Operations
 • Basics of Probability Theory
 • Joint, Marginal, and Conditional Probability
 • Bayes Theorem
 • Introduction to Statistics
 • Descriptive Statistics
 • Overview of statistical concepts
 • Statistical hypothesis testing
 • Wrap-Up
 • Introduction to SQL
 • Querying and filtering data in SQL
 • Simple aggregations in SQL
 • Grouping, filtering, and sorting
 • pandas
 • Variable Problems When Building ML Models
 • Performing mean or median imputation
 • Mode or frequent category imputation
 • Adding a missing value indicator variable
 • Performing multivariate imputation by chained equations
 • Assembling an imputation pipeline
 • Creating binary variables through one-hot encoding
 • Replacing categories with counts or frequency of observations
 • Encoding with the mean of the target
 • Encoding with the Weight of Evidence
 • Grouping rare or infrequent categories
 • Performing binary encoding, feature hashing
 • Transforming variables with the logarithm
 • Transforming variables with the reciprocal function
 • Using square and cube root to transform variables
 • Using power transformations on numerical variables
 • Performing Box-Cox transformation on numerical variables
 • Performing Yeo-Johnson transformation on numerical variables
 • Dividing the variable into intervals of equal width
 • Sorting the variable values in intervals of equal frequency
 • Performing discretization followed by categorical encoding
 • Allocating the variable values in arbitrary intervals
 • Performing discretization with k-means clustering
 • Using decision trees for discretization
 • Trimming outliers from the dataset
 • Performing winsorization
 • Capping the variable at arbitrary maximum and minimum values
 • Performing zero-coding – capping the variable values at zero
 • Extracting date and time parts from a datetime variable
 • Capturing the elapsed time between datetime variables
 • Standardizing the features
 • Performing mean normalization
 • Implementing maximum absolute scaling
 • Scaling to vector unit length
 • Combining multiple features with statistical operations
 • Combining pairs of features with mathematical functions
 • Performing polynomial expansion
 • Deriving new features with decision trees
 • Aggregating transactions with mathematical operations
 • Aggregating transactions in a time window
 • Determining the number of local maxima and minima
 • Deriving time elapsed between time-stamped events
 • Creating features from transactions with Featuretools
 • Data Preparation without Data Leakage
 • Bias–variance tradeoff
 • Building Simple Linear model from stratch
 • Building Simple Logistic Regression model from stratch
 • Classification and Regression Trees
 • K-Nearest Neighbors
 • Support Vector Machines
 • Unsupervised Learning
 • Semi-supervised Learning algorithms
 • Handling with imbalanced dataset
 • Feature selection methods
 • Hyperparameter optimization (random search, grid search, halving)
 • Hyperparameter optimization (Bayesian)

Students are also Interested in:

32 Courses • 702 Video Tutorial

Digital Marketing Analytics​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing in a Digital World​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing Analytics in Theory​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing Analytics in Practice​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing in an Analog World​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Search Engine Optimization​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Display Advertising​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Email Marketing​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Metrics with Google Analytics

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Record olunmuş təlim materialları

Təlim materialları Learning Manegement System tərəfindən tam mərkəzləşdirilmiş formada təqdim olunur. Materiallar daim əlçatandır.

Ekspert müəllimlər

Sektorun ən peşəkar müəllimlərindən dərs alaraq məzun ola bilərsiniz. İştirakçılara fərqlənmə və iştirak diplomları nəticələrinə uyğun təqdim olunur.

Daimi dəstək

Məzunlarımızla daimi görüşlərimiz baş tutur, karyera və fərdi inkişafla bağlı dəstək proqramımız onlara kursdan sonra da kömək edir.

Machine Learning with Python kursu ilə süni intellekt dünyasına addım at!

Machine Learning təlimi ilə sizə süni intellektlərin alqoritmlərini anlamaq, müxtəlif python layihələri, ML funksiyaları və ML alətləri ilə işləmək imkanı yaradacaq. Təlim əsnasında sizə faydalı təcrübə yaşadacaq, yeni biliklər öyrədərək karyeranızın inkişafını təmin edəcəyik.