Java Təlimi – Backend Development Kursu

Java Backend Development Kursu

Java Backend Development kursu Java proqramlaşdırma əsaslarından başlayaraq, obyekt-orientasiya prinsipləri, verilənlər bazaları ilə işləmə, təmiz kod prinsipləri və dizayn şablonları kimi mövzuları əhatə edir. Həmçinin, Git, Spring Framework, Maven, Spring Security, JPA və Hibernate ORM kimi əsas alətləri öyrənəcəksiniz. Bu kurs, Java Backend Development sahəsində bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək istəyənlər üçün mükəmməl bir imkandır.

Java kursu nə öyrədir

 • Java Programming Fundamentals
 • Database and SQL Fundamentals
 • Clean Code and Design Patterns
 • Introduction to Git Version Control System
 • Introduction to Web Development with Java Spring Framework
 • Apache Maven
 • Web Development Security
 • JPA and Hibernate ORM

Java kursu təklif edir:

 • Peşəkar backend developerdən öyrənmək
 • Praktiki backend layihələri ilə işləmək
 • Hər dərsdən sonra intensiv tapşırıqlar
 • Modullarda layihə işləri
 • Karyera inkişafı dəstəyi
 • +96 saatlıq dərs proqramı
 • Daimi texniki və konsultativ dəstək
 • Onlayn qoşulma imkanı
 • Rəsmi Məzun Diplomu

Vugar Mammadli

Java Backend Development Proqramı üzrə təlimçi

Vüqar Məmmədli 3 illik backend development təcrübəsinə malik peşəkar Software Engineer-dir. Hazırda Cybernet şirkətində Software Engineer olaraq çalışır.Java Backend Development Kurs Sillabusu

8 modul • Java layihələri • +96 saat dərs

 • Introduction to Java
 • Java syntax and basic constructs
 • Data types, variables, and operators
 • Control structures and loops
 • Object-oriented programming concepts
 • Database programming with JDBC
 • Collection Framework
 • Exception Handling
 • Multithreading ,Concurrency and Parallel computing in Java
 • Stream API
 • Functional Programming Basics
 • Basic of Swing GUI Systems
 • SQL basics  and PostgreSQL
 • Creating and modifying database tables
 • CRUD operations
 • Joins, subqueries, and aggregation
 • Filtering Data with Where
 • Working with Multiple Tables
 • Introduction to Clean Code Principles
 • SOLID Principles
 • Software Design Patterns with Java
 • Creational Patterns
 • Structural Patterns
 • Behavioral Patterns
 • Introduction to Version Control Systems
 • Setting up Git
 • Creating a Git Repository
 • Basic Git Commands
 • Branching and Merging
 • Github
 • Introduction to Spring Framework
 • Dependency Injection
 • Spring RESTful Web Services
 • OpenAPI with Spring Boot
 • Data Access with Spring JDBC
 • Spring Boot
 • Project Lombok
 • Database Transaction & Locking
 • Spring Rest Template and WebClient
 • Introduction to Maven
 • Maven Basics
 • Maven Dependencies
 • Common Maven Plugins
 • Multi-Module Projects
 • Maven Repositories
 • Introduction to Spring Security
 • Basic Authentication and Authorization
 • Database Authentication and Authorization
 • CSRF (Cross-Site Request Forgery) Protection
 • Method-Level Security
 • Security Best Practices
 • Introduction to JPA Specification
 • Hibernate ORM Basic Configuration
 • Working with Entities
 • CRUD operation with Hibernate
 • Associations and Relationships
 • Spring Data JPA Integration

Students are also Interested in:

32 Courses • 702 Video Tutorial

Digital Marketing Analytics​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing in a Digital World​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing Analytics in Theory​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing Analytics in Practice​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Marketing in an Analog World​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Search Engine Optimization​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Display Advertising​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Email Marketing​

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Metrics with Google Analytics

11 sections • 28 lecture • 19h 33m total length

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Record olunmuş təlim materialları

Təlim materialları Learning Manegement System tərəfindən tam mərkəzləşdirilmiş formada təqdim olunur. Materiallar daim əlçatandır.

Ekspert müəllimlər

Sektorun ən peşəkar müəllimlərindən dərs alaraq məzun ola bilərsiniz. İştirakçılara fərqlənmə və iştirak diplomları nəticələrinə uyğun təqdim olunur.

Daimi dəstək

Məzunlarımızla daimi görüşlərimiz baş tutur, karyera və fərdi inkişafla bağlı dəstək proqramımız onlara kursdan sonra da kömək edir.

Java Backend Development Kursu ilə kodlaşdırma dünyasına addım at!

Java kodlaşdırma kursu sizə Backend sistemlərini anlamaq, Java backend layihələri ilə işləmək imkanı yaradacaq. Təlim əsnasında sizə faydalı təcrübə yaşadacaq, yeni biliklər öyrədərək karyeranızın inkişafını təmin edəcəyik.